Galleri Svalan, Borgholm, Öland 2014
                                  (Barometern april 2014)

                                 Galleri Svalan, Stacketorp, Öland 2011    
                                 (Ölandsbladet 20 mars 2011)

                                 Teatergalleriet, Kalmar 2007   
                                 (Östran 25 aug 2007)

                                 Galleri Mittbrodt, Borgholm 2006
                                 (Ölandsbladet 29 juli 2006)

                                 Kalmar Konstmuseum 2004   
                                 (Östran 2 nov 2004)            (Barometern 20 okt 2004)

                                 Galleri Annorlunden 2004 (Samlingsutställning Åkerbokonstnärerna)
                                  (Ölandsbladet 19 juni 2004 "ursnitt")